Martin Nehmans Föreläsning och Workshop

9 april, 2019

Träffen med Martin Nehman!

Den 14 april hade vi en träff med föreläsare Martin Nehman i Sollebrunns församlingshem. Det var ett 80-tal biodlare som möttes upp för att lyssna och ta del av den erfarenhet Martin delade med sig av och ställa frågor. Vi började med kaffe och smörgås, men upptäckte fort att det kaffet hade en strykande åtgång och det fanns bara en bryggare. Visserligen snabb men det fick gå på löpande band.

Ordföranden Lars Blomberg hälsade Martin och alla oss andra välkomna samt att vi skulle få en trevlig dag tillsammans.

Martin började att berätta om hur han startade med biodling när han kom till Sverige och fick ganska snart klart för sig olikheterna i biodling här och Tyskland. Som nybörjare gör man misstag i början och det gjorde han också men man lär så länge man lever och han hade också en lokal biodlare som han kunde fråga men kurser fanns det inte så många på den tiden.

Han berättade om skillnader mellan vinterbin och sommarbin. Vinterbina har en fettkropp som inte sommarbin har och de flesta vinterbin dör i april. Samt att det är viktigt att anpassa invintring efter draget. Tar draget slut tidigt, behöver man invintra tidigt också och att inte mata på bina för mycket eftersom de behöver tomma celler för uppvärmning under vintern då bin kryper in i cellen för att värma upp vinterklotet på båda sidor om ramen samt att tomma celler isolerar. Klotet vandrar också uppåt i kupan under vintern vilket gör det viktigt att isolera upptill runt jul med tex. en frigolitskiva ovanpå yngelrummet.

Avläggare var nästa punkt och att det var bäst att göra detta i början av säsongen och att man ska se till att det finns både honung och pollen med yngelramen så att det finns tillräckligt med mat samt att det ska vara utbyggda ramar i avläggaren. Man bör heller inte titta i avläggaren tidigare än en vecka till 10 dygn så att samhället har tid att acklimatisera sig.

Under lunchen blev det mycket prat om det vi lyssnat till och vi lät oss väl smaka av maten som serverades och så kaffet förstås. Efter detta var man väl rustad att lyssna till nästa del om Binas Kommunikation.

Han pratade om att bin har mer än 30 olika feromerämnen som bin använder i sin kommunikation och att deras antenner består av 3 000 doftorgan där de uppfattar alla olika dofter som finns i samhället, som täckt eller öppet yngel tex.

När dansar ett bi? De danser som man känner till är ringdans och vippdans dom används olika för olika situationer, de kan förmedla i dansen solens position, längden till källan, om terrängen är kuperad eller om den är ”tråkig”. Detta görs med vippdans och olika vibrationer i vingarna. Dansen överförs också till vaxkakan som genom ”gallret” som håller samman cellerna börjar att svänga med i dansen och överförs till de andra bina i samhället, de lämnar också en doftmarkering var de ska dansa varje dag.

Det är så mycket som han berättade om bland annat om bin vet vad de ska göra och vem som egentligen bestämmer i samhället och om alla bin gör alla yrken. Det visade sig att de är som oss olika bin är olika bra på yrkena och det beror på drönarna. Vi fick frågan om vi trodde att bina sov och vilade, vilket de gör flera gånger om dagen i tomma celler.

Det finns så mycket mer att berätta men får man chansen så gå och lyssna på Martin Nehman, det finns mycket att ta till sig och lära sig.

Vi avslutade dagen med en aha känsla och trevlig samvaro!

//Styrelsen