Föreläsning och Workshop med Martin Nehmann

9 mars, 2019

Datum: april 14
Tid: 09:00 – 15:30

Plats: Församlingshemmet, Sollebrunn

Inbjudan är utskickad till kontaktpersoner i föreningarna!

Tidsschema:

9.00    Kaffe, fralla och avprickning av anmälda deltagare.

Läs mer här