Nordvästra Dalslands Biodlarförening

Välkomna till Nordvästra Dalslands biodlarförening!

Föreningens upptagningsområde är Bengtsfors och Dals-Eds kommuner med närmast angränsande delar av övriga Dalsland.

 

Området som sedan gammalt kallas Skogsdal är kuperat med skogar och många sjöar men också mindre samhällen, gårdar och torp. Besökare och sommargäster från många länder ökar markant befolkningen sommartid.

 

Hos de 40-talet medlemmarna dominerar den Nordiska birasen som passar in i den rådande klimat- och naturtypen. I föreningen finns medlemmar som driver framgångsrik avel av de Nordiska bina på Lurö i Vänern.

Föreningens verksamhet omfattar vårmöte, höstmöte och årsmöte med honungsprovning. Ibland görs någon studieresa och nybörjarkurser hålls med ett par års mellanrum. 2021 hade vi en nybörjarkurs med 17 deltagare. Nya biodlare stöttas av föreningen med förmedling av samhällen och med råd tills de står på egna ben.

 

Föreningens kontaktpersoner:

Ordförande Joakim Saxin 0703620517, kassör Carl Dåverhög 0705776060, sekreterare Anna Danielsson 0730681290,

bitillsyningsmän Linda Timell 0531-33111 och Martin Gustavsson 0705657180

sjukdomsansvarig Martin Gustavsson 070657180