Styrelsen

Ordförande
Robert Robertsson
e-post: mailto:robert.robertsson@raisab.com

Vice ordförande/Skadeansvarig/Bihälsa 
Richard Svanström (Vänersborgs biodlarförening)
e-post: richardsvanstrom@hotmail.com

Kassör 
Kjell Sjöberg
e-post: oscarssons@telia.com

Sekreterare
Roger Patriksson
mailto:patrikssonroger@gmail.com

Ledamot/Avelssamordnare/Kvalitetssamordnare
Johan Aga
mailto:johan.aga@outlook.com

Ledamot
Frode Magnussen
mailto:frode.magnussen1@outlook.com

Ledamot
Kjell Odalgård
mailto:kjell@odalgard.se