Bitillsyn

 

 

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling?

För att få driva en biodling behöver du anmäla biodlingen och följa de regler som finns. Länsstyrelsen utför bitillsyn i länet.

Anmäla uppställningsplatser

När du startar eller tar över en biodling ska du anmäla uppställningsplatser för dina bin. Vid förändring av dina uppställningsplatser ska länsstyrelsen informeras inom en vecka.

Anmälan ska göras även om du inte har flyttat, utökat eller ändrat uppställningsplats sedan förra anmälan. Du anmäler uppställningsplats för bisamhälle till Länsstyrelsen. Den 31 mars var sista dag för anmälning av uppställningplats för 2018. Om du har missat sista anmälningsdagen ska du skicka in din anmälan snarast.

Anmäl till Länsstyrelsen i Västra Götalands län om du har uppställningsplatser för bikupor i Västra Götalands eller Hallands län. Först behöver du ta fram koordinaterna för din tänkta uppställningsplats.

Så används informationen om uppställningsplatser!

För att bitillsynsmännen vid ett utbrott av amerikansk yngelröta ska kunna besiktiga alla bikupor inom tre kilometers radie från det smittade bisamhället måste de veta var bisamhällena finns.

Anmälningarna om uppställningsplats används även för statistik om hur många bisamhällen det finns i Sverige. Den informationen används bland annat när Sverige söker medel från EU.

Är du godkänd biodlare så måste dina hem och utbigårdar vara anmälda till Länsstyrelsen för att du ska kunna flytta samhällen mellan dem.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala bitillsynen. Vi bestämmer hur tillsynsdistrikten ska delas upp och utser bitillsynsmän.

Jordbruksverket leder nationellt bekämpningen av utpekade bisjukdomar, och följer hur sjukdomarna uppträder och sprider sig. De ansvarar för lagstiftningen och anvisningarna för bitillsynsmännens uppdrag.

Som biodlare står du för det praktiska arbetet med bekämpning av bisjukdomar i din biodling. Om du behöver stöd i arbetet kan du kontakta din bitillsynsman.

 

Här kommer du direkt till webbanmälan:

Behöver du komma i kontakt med en bitillsynsman?

Här finns en lista över verksamma i Norra Älvsborgs distrikt.

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa om bitillsynen i Västra Götaland.

Bevakning/övervakningsområden Södra Sverige